Færøerne: Industrifiskeriet af blåhvilling fortsætter de gode takter
Den færøske trawler Næraberg landede i ugens løb en last på 3.200 tons blåvilling i kollefjord, som de har fisket i EU farvand. De har haft et godt fiskeri på denne tur, og så snart de havde landet tog de da også tilbage til fiskeriet ud for Færøerne.

Færøerne: Industrifiskeriet af blåhvilling fortsætter de gode takter

Den færøske trawler Næraberg landede i ugens løb en last på 3.200 tons blåvilling i kollefjord, som de har fisket i EU farvand. De har haft et godt fiskeri på denne tur, og så snart de havde landet tog de da også tilbage til fiskeriet ud for Færøerne.

 

Havnen i Fuglefjord, hvor Havsbrún fiskemels og oliefabrikken ligger, er fortrinlig til de store industrifartøjer, der her har 9 meter vanddybde ved kajen. Fabrikken har deres eget pumpeudstyr der klarer 100 til 120 tons i timen. Den Færøske trawler Katrin Jóhanna landede 1.400 tons blåvilling til fabrikken i Fuglefjord, hvor de efter losningen atter tog tilbage til fiskeriet efter den lille torskefisk blåvilling ud for Færøerne. Trawleren Christian í Grótinum landede 2.500 tons blåhvilling, som de også har fisket ud for Færøerne. De har haft et tilsvarende godt fiskeri, og så snart de havde landet til fiskemelsfabrikken Havsbrún, tog de også tilbage til fiskeriet efter den lange, slanke og blanke fisk ud for Færøerne.

 

Trawleren Arctic Voyager landede 1.600 tons blåhvilling, som de også har fisket tæt under Færøerne. Som de andre industrifiskere har de også haft et godt og tilfredsstillende fiskeri, og så snart de havde landet tog de tilbage til fiskeriet efter den lille fisk med den sorte mund – blåhvilling.
trawleren Norðborg landede 1.300 tons blåhvilling, som er blevet frossen ombord. De har haft et rimeligt og godt fiskeri på turen, hvor fangsten efterfølgende blev landet til Bergfrost. Så snart de havde landet tog de tilbage til fiskeriet. Trawleren Borgarin landede 2.500 tons blåhvilling, som de også havde fisket tæt under Færøerne. De har tilsvarende haft et godt fiskeri på ture , og så snart de havde landet tog de tilbage til fiskeriet efter blåhvilling. Industritrawleren Norðingur landede 1.900 tons blåhvilling, som ligeledes blev fisket tæt under Færøerne og den islandske trawler Håkon landede 2.100 tons blåhvilling til fabrikken Havsbrún, som de har fisket tæt under Færøerne, som de færøske trawlere. Efter losningen er de atter at finde blandt alle de færøske industritrawlere tæt under land ved Færøerne.

 

Den færøske trawler Tummas T landede 750 tons blåhvilling til Varðan Pelagic i Tvøroyri, som de havde fisket ud for Færøerne. De har haft et fornuftigt og godt fiskeri på turen, og så snart de havde landet, tog de tilbage til fiskeriet tæt under Færøerne. Trawleren Finnur Fríði landede 900 tons blåhvilling til Varðin Pelagic i Tvøroyri, som de har fisket tæt under Færøerne. Her har de også haft et godt fiskeri og straks efter losningen, er de atter tilbage på fiskefeltet efter blåhvilling.

 

Trawler Jupiter landede 2.400 tons blåhvilling i Norge, som de har fisket syd for i færøsk farvand. De har tilsvarende haft et godt fiskeri og efter landingen tog de tilbagetil fiskeriet efter blåhvilling ud for Færøerne. Trawleren Fagraberg landede 2.800 tons blåhvilling til fiskemelsfabrikken FF Skagen, som de har fisket tæt under Færøerne. Trawleren Høgaberg landede ligeledes en fangst af blåhvilling på 1.900 tons til FF Skagen, som de også har fisket syd for Færøerne. De har tilsvarende haft et godt fiskeri og så snart losningen var tilendebragt, satte de fart og kurs til blåhvilling-fiskeriet syd for Færøerne igen.