EU’s pelagiske flåde har tabt makrelkrigen

EU’s pelagiske flåde har tabt makrelkrigen

EU belønner overraskende Færøerne for mange års intinsivt overfiskeri, skriver en meget kritisk Esben Sverdrup-Jensen, Direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation i en kommentar til makrelaftalen.

Den 5 år lange makrelkrig sluttede onsdag i London, hvor EU, Norge og Færøerne nu er blevet enige om en femårig aftale, som omfordeler makrelkvoterne i Nordatlanten,

Makrelflåden forrådt af sine egne
De danske fiskere blev sammen med resten af flåden i EU forrådt af deres egne og endte som slagets helt store tabere. I 2014 alene går danske fiskere glip af omsætning på ca. 100 mio. kr. Omvendt belønnes færøske fiskere, som konsekvent har overfisket bestanden siden 2008.

Med en forventet samlet værdi på mere end 9 mia. kr. i 2014 er makrel den mest værdifulde stimefisk i Nordatlanten. Også i dansk fiskeri er makrel en af de mest værdifulde arter og et helt afgørende livsgrundlag for fiskere, fabrikker og hundredevis af tilknyttede arbejdspladser i kystsamfund som Hirtshals, Skagen og Sæby.

Ringe aftale
Efter mere end fire års forhandlinger indgik EU, Norge, Færøerne en 5 årig aftale om fordelingen af makrel i Nordatlanten. Aftalen indebærer en reduktion i de danske fiskeres kvote på knap 20%, svarende til ca. 100 mio. kr. årligt. For EU’s samlede flåde indebærer aftalen et tab på ca. 2 mia. kr. årligt.

”Denne aftale markerer et historisk lavpunkt i EU’s fiskeripolitik. Island og Færøerne har nu i 5 år, i strid med eksisterende internationale aftaler og uden videnskabeligt grundlag konsekvent og med fuldt overlæg forsøgt at udfiske makrelbestanden i deres egne farvande. Den grove uansvarlighed vælger EU i dag at belønne” siger Esben Sverdrup-Jensen, Direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

EU forhandler historisk dårligt
Han understreger, at resultatet beklageligvis er på linje med tilsvarende resultater igennem de sidste 15 år, hvor det på intet tidspunkt er lykkedes EU-Kommissionen at forhandle større kvoter eller bedre vilkår hjem til EU’s fiskere.

”Danske fiskere har i de seneste år investeret milliarder af kroner i udviklingen af en af verdens mest moderne og miljøskånsomme flåder, de investeringer er fortaget i tiltro til EU-systemets evne og vilje til at varetage sektorens interesse i langsigtet bæredygtig og ansvarlig forvaltning af fiskebestandene. Makrelaftalen understreger desværre endnu engang, at EU-Kommissionen og medlemsstaterne ikke magter det ansvar og ikke vægter naturbeskyttelse over politisk ambition og snævre særinteresser. Det er bekymrende for den fortsatte udvikling og fornyelse i dansk fiskeri,” understreger Esben Sverdrup-Jensen.

Dansk regering favorisere færøske interesser
Esben Sverdrup-Jensen påpeger, at den danske regering har tilsidesat hensyn til bæredygtighed og arbejdspladser i Danmark i bestræbelserne på at tilgodese især færøske interesser i forhandlingerne.

Makrelkvoten fiskes af kinesiske og russiske fabriksskibe i færøsk farvand

”Det er beskæmmende, at en rød/grøn dansk regering på denne måde medvirker til at underminere danske fiskeres arbejde for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri og bevidst nedlægger danske arbejdspladser i hårdtprøvede danske kystsamfund, for derefter at flytte dem til Island og ombord på kinesiske og russiske fabriksskibe i færøsk farvand,” siger Esben Sverdrup-Jensen.

Farvel til ansvarligheden
De danske fiskere frygter, at aftalen med Færøerne kan føre til afslutningen på flere års pionerarbejde med certificeret bæredygtigt fiskeri og ansvarlig fiskeriforvaltningen. Indtil Færøerne og Island indledte overfiskeriet på makrel og senest sild i Nordatlanten var mere end 50% af alle danske fisk bæredygtighedscertificeret. Nu forventes det, at flere lande på samme måde vil gå egne veje og satse på overfiskeri og rovdrift på fælles naturressourcer.

”Erfaringerne fra makrelkonflikten i Nordatlanten er skræmmende. Uansvarlighed og hensynsløshed betaler sig og belønnes, mens ansvarlighed bæredygtighed skal straffes. Der er det absurde signal Danmark og resten af EU sender til fiskere rundt om i Verden, ” siger Esben Sverdrup-Jensen.

Danmarks Pelagisk Producentorganisation forener de største danske fiskefartøjer, som hovedsageligt fanger sild og makrel. Bådene er i gennemsnit ca. 65 m lange og hører hjemme i Hirtshals, Skagen, Esbjerg og Thyborøn.
Fartøjernes samlede omsætning udgør mere end 30% af totalen i dansk fiskeri.

Fakta:
(Merværdi for Færøerne alene i 2014: Ca. 1 mia. kr., svarende til 1½ års bloktilskud.

Færøernes andel af kvoten stiger fra 4,83% til 12,6% og udløser ca. 100.000 tons mere end den hidtidige aftale. EU's andel falder fra 68,65% til 49% svarende til et tab på ca. 120.000 tons)

Makrel:
I 1999 etablerede EU, Norge og Færøerne en aftale om bæredygtig udnyttelse af makrelbestanden. I strid med aftalen begyndte islandske og færøske fiskere i 2008 at fiske hårdere på bestanden. I løbet af få år øgede de to lande deres samlede fangster fra ca. 25.000 tons (5%) til ca. 300.000 tons. (ca. 50% af den anbefalede totale kvote for alle de 13 lande som fisker makrel i Nordatlanten.