Europæiske fiskere bifalder Det Europæiske Råds stærke holdning

Europæiske fiskere bifalder Det Europæiske Råds stærke holdning

Det skriver EUFA (European Fisheries Alliance) i en pressemeddelelse i dag og opfordrer samtidig EU-Rådet til fortsat at være standhaftige og vedholdende, indtil der er opnået enighed på fiskeriområdet.

Efter dagens møde i det Europæiske Råd vil EUFA, på vegne af de europæiske fiskere, gerne sige tak til samtlige EU-ledere for deres fortsatte støtte i forhandlingerne velvidende, at de står over for en fremtid der svæver i det uvisse. Forhandlingerne går nu ind i sidste fase og EUFA opfordrer både EU’s chefforhandler Michel Barnier samt EU landenes stats- og regeringscheferne til at forblive standhaftige og holde fanen højt, og følge dét der er defineret i forhandlingsmandatet. Hvilket er en langsigtet aftale, baseret på nuværende adgangs- og kvotedelings-betingelser, som fremadrettet bør være kerneelementerne i enhver fremtidig aftale.

Stærk Europæisk enighed bag EU mandatet
Den europæiske fiskeindustri er taknemmelig for det meget stærke budskab, som Det Europæiske Råd har sendt i dag. Mens EUFA fortsat er bekymrede over fremtiden for de i ti-tusindevis af fiskeri-medarbejderes levebrød og ansættelser i branchen over hele EU, mener EUFA stadig, at det bør være muligt af forhandle en aftale i land.

Rammen for den nuværende fiskeriforvaltning er en skrøbelig og knivskarp balance mellem en bæredygtig forvaltning af fiskebestandene samt et fornuftigt økonomisk råderum for fiskeflåden i området. Noget som Storbritannien selv har bidraget til, siden deres tiltrædelse i det Europæiske fællesskab, for næsten 50 år siden.

Gensidigt fordelagtigt forhold
En aftale bør derfor bygge på de opnåede resultater og se bort fra snævre og kortsynede politiske holdninger og istedet bygge på et stabilt og langsigtet samt et gensidigt fordelagtigt forhold.

I en kommentar fra EUFA-formanden Gerard van Balsfoort siger han blandt andet, »De Europæiske ledere sendte i dag et stærkt signal om, at EU fortsat vil stå fast samt last og brast med fiskerne, deres fartøjer samt for lokalsamfundene. Adgangen og andelen af fiskeriet i britisk farvand, afspejler en århundrede lang tradition for fiskeriet på de fælles fiskepladser« og han tilføjer, «i løbet af de sidste årtier har vi sammen med vores britiske kolleger opbygget en hårfin balance mellem, på den ene side at bevare fiskebestandenes bæredygtighed og på den anden side tilgodese fiskernes levebrød. Tag ikke fejl, for enhver forstyrrelse af denne skrøbelige balance vil have store konsekvenser for fiskebestandene og for fiskere i både EU og Storbritannien,« slutter EUFA-formanden.

Skriv et svar