EU vil lære af Bornholmske fiskeriområder

EU vil lære af Bornholmske fiskeriområder

Den 24.-25. maj er Bornholm centrum for et internationalt netværksmøde. Mødet omhandler udvikling af fiskeområder, som i Europa enten lider under erhvervsnedgang eller i fremtiden risikerer nedgang i beskæftigelse inden for området.
Kolde fakta om nedgang af fangst af fisk, fiskeriarbejdspladser og befolkning er, hvad man på Bornholm så vel som i mange andre Europæiske fiskeområder må forholde sig til.

Under den Europæiske Fiskerifond findes et europæisk netværk, som beskæftiger sig med udvikling af fiskeriområder, kaldet FARNET, som holder til i Bruxelles. På opfordring fra Fødevareministeriet bliver næste netværksmøde afholdt på Bornholm. Den lokale aktionsgruppe på Bornholm, LAG Bornholm, er med i netværket. Sekretariatsleder for LAG Bornholm, Hans Jørgen Jensen udtaler:

“Det er vigtigt, at de myndighedspersoner, der er med i FARNET, kommer ud og oplever, hvilke udfordringer nedgangen i fiskeriet medfører. Gruppen skal ud og se forskellige steder på Bornholm og indføres i, hvordan vi arbejder med at skabe udvikling blandt andet med lokale fødevarer. Vi forsøger at udvikle fiskeriaktiviteter, men også alternativer til det traditionelle fiskeri for eksempel med turismeaktiviteter på havnene. Det nytter ikke at have havne med fem kilometers afstand, og tro, at alle kan leve af fiskeri, for det kan vi simpelthen ikke.
Bornholm er en perle. Men vi har desværre de samme problemer som mange andre fiskeriområder i Danmark og Europa.”

FARNET skal synliggøre de problemer, der er for Europas fiskeriområder. Yderligere skal de vise, hvordan EU’s fiskerifond kan støtte projekter, der er med til at vende udviklingen i den rigtige retning.

“Meningen med mødet er netop at sætte fokus på de processer, der kan gavne fiskeområderne. Vi skal udveksle erfaringer og lære af hinanden. Selvom det handler om lokal udvikling, er det vigtigt, at vi ikke isolerer os, fremhæver Hans Jørgen Jensen.”

Der er tilknyttet over 200 lokale aktionsgrupper til FARNET. Omkring 40 medlemmer fra 14 forskellige lande deltager i mødet på Bornholm. Derudover er både ansatte fra FARNET sekretariatet i Bruxelles og medlemmer af EU kommissionen repræsenteret.

Under besøget bliver medlemmerne af FARNET præsenteret for projekter ved besøg i Rønne, Neksø, Svaneke og Gudhjem. Tirsdag eftermiddag den 24. maj vil FARNET gruppen være i Gudhjem mølle.