EU støtteordning til brændstofpakken

EU støtteordning til brændstofpakken

EU`s strukturstøtte vil sige midler, der kan bruges til at omlægge gældende strukturer – fx. støtteordning til brændstofpakken.
Brændstofpakken

Hvis man gennemgår støtteordningerne for de seneste år, er der specielt en ordning – den såkaldte Brændstofpakke fra 2009 – der markant adskiller sig fra de øvrige ordninger under EU. Den blev besluttet som følge af de eksplosive stigninger i brændstofpriserne, og den blev tilbudt medlemslandene med meget skrappe og rigide kriterier for, hvorvidt man – som fisker – kunne komme i betragtning til at modtage støtte.

Brændstofpakken er hovedsagligt finansieret af EU – 95 procent – og den er af de danske fiskere brugt til to ting: Dels at gøre fiskeriet mere bæredygtigt via brændstofbesparelser; dels at tilpasse fiskerflåden via udfasning af fartøjer. Det er initiativer, som EU gentagne gange har opfordret sine medlemslande til at tage, og det er effektueret i Danmark, så fartøjerne nu har et brændstofforbrug, der er langt mere effektivt, og så fartøjskapaciteten nu passer langt bedre til det fiskeri, der bliver Danmark til del som følge af de årlige kvoteforhandlinger i EU.