EU lukker for Fladfiskeriet i vestlige Østersø

EU lukker for Fladfiskeriet i vestlige Østersø

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har valgt at lukke ned for fiskeri efter fladfisk i resten af lukkeperioden i Østersøen.

Det vil ikke længere være tilladt for hverken danske eller tyske fiskere at fange fladfisk i den vestlige Østersø i den igangværende lukkeperiode for torskefiskeriet, der løber frem til 31. marts. Det sker efter, at EU-Kommissionen har meddelt, at det ikke er muligt at tillade fiskeri af fladfisk i den vestlige Østersø inden for reglerne. På den baggrund har Tyskland og Danmark valgt at lukke for fiskeriet.

»Det er vigtigt for mig, at danske og tyske fiskere har lige vilkår. Nu har vi fået en klar melding fra EU-Kommissionen, og på den baggrund er vi nu enige med vores tyske kolleger om at stoppe fiskeriet i den vestlige Østersø,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den tyske og danske beslutning om igen at lukke for fiskeriet efter fladfisk i den vestlige Østersø har effekt fra tirsdag den 7. marts 2017.