Ny reguleringsbekendtgørelse er trådt i kraft

Ny reguleringsbekendtgørelse er trådt i kraft

Den 2. marts 2017 trådte en ny reguleringsbekendtgørelse i kraft. Det er derfor blandt andet nu muligt at tilmelde sig den nye kystfiskerordning, hvor ansøgningsfristen er den 16. marts 2017.

I den nye bekendtgørelse er der sket en række ændringer vedrørende blandt andet kystfiskerordningen, ordningen for yngre fiskere (lånefisk), ordningen for mindre aktive fiskere (MAF) samt for koncentrationsreglerne. Desuden er de tidligere regler for kW-dage afskaffet.

To forskellige kystfiskerordninger

Der er nu mulighed for at tilmelde sig to forskellige kystfiskerordninger, henholdsvis en tidsbegrænset ordning for perioden 2017R11;2019 eller en tidsubegrænset ordning.

  • Hvis du tilmelder dig den tidsbegrænsede ordning, kan du selv vælge, hvilke kvoter du ønsker at tilmelde ordningen.
  • Hvis du tilmelder dig den tidsubegrænsede ordning, binder du alle dine kvoter og kapacitet (BT og kW) permanent i ordningen.
  • Til gengæld får du 75 procent større kystfiskertillæg pr. kvoteandel end fartøjerne i den tidsbegrænsede ordning.

Hvis du tilmelder dig den tidsubegrænsede kystfiskerordning, må dit fartøj højst være 15 meter langt. Hvis du tilmelder dig den tidsbegrænsede ordning, er længdegrænsen 17 meter.

I begge kystfiskerordninger er der krav om, at minimum 80 procent af fangstrejserne skal være på under to døgn. Dette krav er uændret fra den tidligere kystfiskerordning. Desuden skal et fartøj have fanget mindst 70 procent af dets årsmængder for at få kystfiskertillæg, hvilket er en skærpelse i forhold til kravet i den tidligere kystfiskerordning, hvor kravet var 50 procent. Disse krav skal være opfyldt, for at fartøjet kan få kystfiskertillæg det efterfølgende år.

For begge ordninger er ansøgningsfristen den 16. marts 2017.

Ansøgningsskemaer til kystfiskerordningen

Flidspulje til kystfiskerne

Som noget nyt kan du, hvis du er kystfisker og tilmeldt den tidsubegrænsede ordning, få tildelt ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis du har opfisket dit fartøjs egne årsmængder. I 2017 vil disse mængder blive tildelt 1. april til alle tilmeldte fartøjer, men i de efterfølgende år kan du søge om mængderne, når 70 procent af fartøjets årsmængde er opfisket.

For fartøjer tilmeldt den tidsubegrænsede kystfiskerordning er der desuden indført en ekstra tildeling til fartøjer som i det forudgående år har fisket 100 procent af dets årsmængder.

Rationsfiskeri for kystfiskere

Der oprettes desuden et rationsfiskeri for fartøjer tilmeldt enten den tidsbegrænsede eller den tidsubegrænsede kystfiskerordning. Arterne, som omfattes af ordningen, er jomfruhummer, mørksej, pighvar og slethvar, brisling og sild.

Hvis du ønsker at deltage i rationsfiskeriet, skal du sende en ansøgning til licensadm@lfst.dk.

Mindre aktive fiskere

Der er tilført ekstra mængder af torsk, tunge og rødspætter til ordningen. De øvrige vilkår for ordningen er uændrede.

Lånefisk-ordningen

Der er tilført flere fisk til ordningen, og der er indført krav om, at du skal eje mindst 25 procent af fartøjet for at kunne søge ordningen. Ansøgninger modtaget inden 2. marts 2017, som ikke opfylder 25 procents-kravet, vil dog stadig blive behandlet efter de tidligere regler.

Ønsker du at få tildelt lånefisk i 2017, skal vi modtage din ansøgning senest den 31. marts 2017.

Ansøgningsskemaer til lånefisk-ordningen

KW-dage

Da reguleringen med kW-dage er afskaffet på EU-plan, er de nationale regler vedrørende kW-dage fjernet fra bekendtgørelsen.

Koncentrationsreglerne

I den nye bekendtgørelse er der indført regler, der begrænser muligheden for at øve bestemmende indflydelse over kvoteandele af FKA og IOK. Fremover må du ikke have bestemmende indflydelse over kvoteandele ud over koncentrationsloftet. Har du nået koncentrationsloftet, skal du hvert år senest den 1. december sende en tro og love-erklæring til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om, at du ikke har bestemmende indflydelse ud over koncentrationsloftet.

Læs den nye bekendtgørelse på fiskeriområdet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: fiskeri@lfst.dk