EU forsinker søstjerneprojektet

EU forsinker søstjerneprojektet

Selvom EU-Parlamentet forventeligt vedtager forslaget om fiskeri efter søstjerner, er årsagen til udskydelsen denne gang, at EU også kigger på fiskeri efter andre bløddyr, skriver Nordjyske.

I en kommentar til udskydelsen, siger Viggo Kjølhede som formand for Foreningen Muslingeerhvervet, at man havde håbet på, at afgørelsen var faldet noget før, men formanden glæder sig samtidig over, at det ser ud til at EU endelig vil godkende søstjernefiskeriet til salg og produktion.

Den Kommende EU-lovgivning lægger op til, at man først efter nytår må anvende søstjerner i produktionen og at de først må sælges til foråret.

Den kommende søstjernefabrik til fem til seks millioner kroner, skal efter planen placeres på spidsen af Ørodde, der udgør den østlige landtange af Klosterbugten ved Nykøbing Mors. Hvorefter der som tidligere igen vil være et søstjernefiskeri i Danmark.

Det er et absolut nødvendigt fiskeri, da muslingefiskerne i Limfjorden opfatter søstjerne som en direkte trussel mod muslingebestanden her. På baggrund af tidligere undersøgelser anslår man at søstjernerne spiser over en tons muslinger om ugen og med godkendelsen af søstjernefiskeriet, vil det rette gevaldigt op på dette forhold.

Udover Foreningen for Muslingeerhvervet deltager Dansk Skaldyrscenter ved Nykøbing Mors og Aarhus Universitets afdeling i Foulum samt Agro Korn i forsøget med at omdanne søstjerner til dyrefoder.

Den 600 kvadratmeter store søstjernefabrik forventes nu først at stå færdig engang til efteråret næste år og bliver derved yderligere et år forsinket, i forhold til det oprindeligt planlagte.