Et uheldigt slæb – total fiske stop

Et uheldigt slæb – total fiske stop

Stor utilfredshed blandt hummerfiskerne over det beslutningsgrundlag, der ligger bag et midlertidigt fiskeri stop i Skagerrak.
Fiskeridirektoratet har lukket et område i Skagerrak for fiskeri fra d. 9. til 29. juni. Baggrunden er, at der har vist sig for store mængder ungfisk af torsk, kuller, hvilling og sej i fangsterne.

I den seneste periode har en række hummerfartøjer fisket i området – de må nu se sig om efter andre fiskevande.

Ifølge flere af de berørte fiskere, er beslutningen truffet efter én eneste kontrol, foretaget ombord på SG 244 ”Floto”.

Skipper Carsten Pedersen fra det kontrollerede fartøj forklarer, at han tirsdag havde inspektion i forbindelse med et slæb blev taklet indenbords. I trawlet var der uventet mange småfisk – også flere, end det måtte være, medgiver Carsten Pedersen gerne.

Ifølge fiskerne har der i området ikke været fanget nævneværdige mængder ungfisk – og parallelt med ”Floto” fiskede flere andre fartøjer, som på samme tid kun havde minimale, eller slet ingen, bifangst.

Fiskerne mener en så alvorlig afgørelse bør tages på et bedre grundlag – i det konkrete tilfælde ville det for Fiskerikontrollen have været den letteste sag, at undersøge flere fartøjers fangst, for på den måde at få et stærkere beslutningsgrundlag.

”Jeg synes det er for galt – det er noget svineri”, siger Carsten Pedersen til Fiskerforum.dk – og han opfordrer til, at fiskernes organisation kommer på banen, så et enkelt uheldigt træk, ikke ødelægger det for mange. Carsten Pedersen er især ærgerlig over det forhold, at han flere timer inden inspektionen blev gennemført, var varskoet om, at kontrollen ville ombord. Såfremt han havde haft den mindste anelse om, hvad der forestod, ville han langt tidligere have stoppet op.

Fiskerforum har været i kontakt med flere andre fartøjer, som fisker i samme områder. Det bekræftes enslydende, at de for øjeblikket ikke har problemer med bifangst.

Hummerne fiskes netop nu på en vandstand omkring 28-29 favne. Ifølge fiskerne er der for nuværende ikke egnede alternativer, til det område som nu lukkes.