Er det fedt at være norsk fisk?

Er det fedt at være norsk fisk?

Verdens største reserver af torsk, sild, makrel og lodde lever i Norskehavet. I de senere år, har nogle af disse bestande nået nye højder – og det kræver meget mad.
Fra midten af 1980’erne til 2006 er mængden af sild, makrel og blåhvilling mere end fordoblet i Norskehavet

– Foreløbige har vi ingen stærke tegn på, at fisk i Norskehavet lider afsavn, der er stadig mad nok. Men det kan være værd at bemærke, at sildens fedtindhold er blevet lavere de seneste år. Der kan være en indikation af, at det går imod magere tider” siger Ingo Røttingen fra det Norske Havforskningsinstitut.

Forskerne har ikke en entydig forklaring på udviklingen, men klimaet bestemmer, hvornår planteplanktonet begynder at vokse. Ifølge den norske forsker, er det altafgørende for, hvornår lopperne begynder at spise.

– Vi har tal, der viser, at disse tre arter spiste 35 millioner tons vandlopper i 1997. Det er næsten lige så meget som de spiste tilsammen af andre arter, siger Ingo Røttingen.

De norske videnskabsfolk er enige om, at man bør fortsætte den nuværende forvaltning af fiskebestandene i Barentshavet og Norskehavet.