En indsigelse i sidste høringsfase på MSC-Nordsørødspætten

En indsigelse i sidste høringsfase på MSC-Nordsørødspætten

I sidste høringsfase inden Nordsørødspætten kunne få det længe ventede blå MSC-stempel, indgav WWF en indsigelse, hvilket betyder at certificeringen kan trække yderligere ud.
”Der er kommet en indsigelse fra WWF, som har klaget specifikt over behandlingen af trawl og påvirkning af havbunden,” siger konsulent for Danske Fiskeres PO, Jonathan Broch Jacobsen. Indsigelsen betyder at certificeringen kan trække flere måneder ud, da sagen nu skal behandles af en adjudicator (en slags juridisk opmand), som skal vurdere indsigelsens gyldighed og dokumentation.

Da det kun er trawl, der er blevet klaget over, er garn og snurrevod som udgangspunkt helt klar til certificeringen. Men spørgsmålet om, at trawl kan frasorteres de øvrige fiskerier, hvor lang og hvordan procesgangen foregår, får DFPO og Jonathan først oplysninger om i den kommende tid.

”Det er selvfølgelig frustrerende, at den mest aktuelle certificering, er den der nu skal trækkes ud i en længere sagføring,” siger Jonathan B. Jacobsen, og henviser til den store berøringsflade, den lave rødspættepris og de mange udtag til DFPO.

Til gengæld modtager DFPO dog en af de nærmeste dage en bekendtgørelse om at mørksej-fiskeriet har bestået MSC-kravene.