Lodde fra Barentshavet forarbejdes til mel på danske fabrikker.

Lodde fra Barentshavet forarbejdes til mel på danske fabrikker.

Fiskemelsfabrikkerne i Thyborøn og Skagen har begge købt store laster friskfanget lodde.
To skibslaster på hver 1.900 tons frisk fanget lodde er på vej fra Barentshavet til hhv. Thyborøn og Skagen. Lodden er fisket af norske trawlere i Barentshavet og de to danske fiskemelsfabrikker har indkøbt råstoffet via Sildelagets teleauktion.

Lodden fanges i området 70S04;N 38-40S04;Ø. Der venter derfor bådene en lang rejse på ca. 5 døgn inden de når bestemmelsesstedet i Danmark. Dermed har de danske fabrikker også god tid til at forberede produktionen, idet lasterne først forventes at ankomme til bestemmelsesstederne torsdag / fredag.

Bådene, der er på vej mod Danmark er Fiskeskjer og Strand Senior. To andre norske fartøjer, Birkeland og Smaragd, fangede i weekenden hver 1.600 tons lodde, som leveres til norske melfabrikker.