Endelig – Så kan der fiskes i Norge igen

Endelig – Så kan der fiskes i Norge igen

EU og Norge er her til aften blevet enige om en ny kvoteaftale for 2014.

Det betyder, at danske fiskere atter kan fiske i norsk farvand, som de har været udelukket fra siden nytår. Samtidig er der indgået en femårig aftale om makrelfiskeri mellem EU, Norge og Færøerne.

Norge og EU nåede frem til en aftale om fordelingen af fiskekvoter i de fælles farvande. Dermed får danske fiskere langt om længe igen adgang til de vigtige fiskerier i de norske dele af Nordsøen og Skagerrak.

”De danske fiskere har mistet vigtige indtjening i de sidste to måneder, så jeg er naturligvis meget glad for, at de nu kan komme på havet igen,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Aftalen skal normalt være på plads inden nytår, men forhandlingerne trak i år ud til trods for utallige danske forsøg på at påvirke forhandlingsparterne.

”Fra dansk side har vi de sidste tre måneder benyttet enhver lejlighed til at gøre både EU-Kommissionen og Norge opmærksomme på de store økonomiske konsekvenser, forløbet har haft for danske fiskere. Jeg har personligt flere gange presset fiskerikommissær Maria Damanaki og fiskeriminister Elisabeth Aspaker til at få en aftale på plads,” siger Dan Jørgensen.

Hvordan undgår vi en lignende situation
Sidste år trak forhandlingerne også ud, men da lykkedes det at få lavet en aftale med de norske myndigheder, så danskere fiskere kunne komme ind i norsk farvand alligevel. Det ville nordmændene ikke være med til i år, og derfor vil Dan Jørgensen nu undgå, at danske fiskere havner i en lignende kattepine igen.

”Jeg vil nu indkalde ordførerne fra de andre politiske partier, så vi kan drøfte, hvad vi fra dansk side kan gøre for ikke at havne i en lignende situation igen, for det har været en helt uacceptabelt situation for danske fiskere,” siger Dan Jørgensen.

Samtidig blev der også indgået en femårig aftale mellem EU, Norge og Færøerne om fiskeri af makrel

Det forventes, at fiskeriet kan begynde allerede fra midnat.

Vigtigste resultater af forhandlingerne for 2014:

Kvoterne for torsk i Nordsøen og Skagerrak stiger 5 pct., og der indføres områdefleksibilitet mellem Nordsøen og Skagerrak på op til 10 pct. Den ekstra kvote på 12 pct. til forsøg med kameraovervågning af fiskeriet fortsætter.

Kvoten for sild i Nordsøen falder med 2 pct., og der indføres år-til-år-fleksibilitet på op til 10 pct. Bifangstkvoten falder med 9pct. Den fælles forvaltningsplan revideres med virkning fra 2015.

Kvoten for sild i Skagerrak falder 15 pct, og der er vedtaget en fælles forvaltningsstrategi. Bifangstkvoten forbliver uændret.

Kvoten for rødspætter i Nordsøen stiger med 15 pct, og der indføres år-til-år-fleksibilitet på op til 10 pct.

Kvoten for rødspætter i Skagerrak stiger 10 pct, og der er vedtaget en fælles forvaltningsstrategi.

Kvoten for sej i Nordsøen og Skagerrak falder med 15 pct., og der indføres år-til-år-fleksibilitet på op til 10 pct.

Kvoterne for kuller i Nordsøen og Skagerrak falder med 15 pct, der indføres år-til-år-fleksibilitet på op til 10 pct., og der indføres områdefleksibilitet mellem Nordsøen og Skagerrak på op til 10 pct.

Kvoten for andre arter i norsk zone i Nordsøen stiger med 11,5 pct.