En stejl fiskeriminister kan betyde økonomisk deroute for nordjyske havne

En stejl fiskeriminister kan betyde økonomisk deroute for nordjyske havne

Det er overhovedet ikke lykkedes de Nordjyske fiskerne, at komme i tæt dialog og kontakt med Mogens Jensen (S) Minister for fiskeriet, og dermed risikerer sagen om kameraovervågningen af Kattegat-fiskerne nu, at få meget vidtrækkende konsekvenser. Ikke bare for hummerfiskerne og deres ansatte, men også for havnene, de lokale fiskeindustrier og for hele landsdelens økonomi.

Bekymringerne har bredt sig blandt landsdelens borgmestre, men er nu også nået til Erhvervshus Nord, hvor erhvervsdirektør Niels Bay Christensen nu går i medierne, med en advarsel om, at det kan gå rivende galt

Bekymringerne har bredt sig blandt landsdelens borgmestre, men er nu også nået til Erhvervshus Nord, hvor erhvervsdirektør Niels Bay Christensen nu går i medierne, med en advarsel om, at det kan gå rivende galt, hvis ikke der opnås en aller anden form for forståelse for fiskernes situation.

Erhvervsdirektøren skriver i en pressemeddelelse, at fiskeriet i høj grad er udkants-økonomi og alene her i Frederikshavn Kommune landes der fisk for 1 mia. kr. årligt. Det vil således få fatale konsekvenser, hvis dette erhverv presses yderligere,« forklarer Niels Bay Christensen og siger videre, »Hvis arbejdsmiljøet ombord i fiskekutterne bliver så dårligt på grund af overvågning, at medarbejderne forlader bådene, vil dele af fiskeriet gå helt i stå. Fiske-industrien vil mangle råvarer og de mange leverandører til fiskeriet vil miste kunder,« konstaterer direktøren videre og peger på, at det kan samfundsøkonomien her i området simpelthen ikke tåle. »Problemstillingen må kunne løses på en ordentlig måde. Fiskeri-minister Mogens Jensen må se at komme i dialog med det erhverv, han er minister for,« understreger erhvervsdirektør Niels Bay Christensen fra Erhvervshus Nord.

I første omgang er det 14 Nordjyske fiskereskippere, der rammes af kameraovervågningen og de har i et fælles opråb, fortalt om konsekvenserne af denne overvågning. Mandskabet ombord ønsker ikke at arbejde 24/7 med digital overvågning og flere har da også meddelt at de stopper, hvis der installeres overvågning på deres arbejdsplads / fartøj.

Flere fiskere er enige om, at hvis torsken er truet i Kattegat og derfor skal beskyttes, så giv den en fredning – det virker også meget bedre. For der er ingen fiskere der tror på, at en elektronisk monitorering af fiskerfartøjerne, giver flere torsk i Kattegat. Tværtimod, så risikerer man, at fiskerierhvervet i området nærmest helt forsvinder ovenpå de ekstraordinære bureaukratiske regler og forordninger.

Torsken i Kattegat er truet og skal beskyttes, Men holdningen omkring fredning, har åbenbart ikke bidt på fiskeriministeren, der fortsat er tavs i sagen. Fiskeristyrelsen har udvalgt 14 nordjyske fiskefartøjer og fået tilmelding fra et frivilligt fartøj, til den elektroniske monitorering af fiskeriet i Kattegat. En overvågning der skal undgå en i forvejen minimal bifangst af torsk i jomfruhummerfiskeriet. (Knapt et kilo pr. slæb), men også at tjekke landingsforpligtelsen i et fiskeri, der ellers i forvejen er godt kontrolleret og styret.

Den manglende reaktion fra fiskeriministerens side, har fået en del fiskere fra både Strandby og Læsø, til at sætte deres fiskefartøjer til salg og flere af de adspurgte fiskere, var da heller ikke i tvivl om, at kommer denne forordning omkring kameraovervågning snart, så vil de stå tilbage på kajen, uden fartøj samt redskaber og med et bittert farvel til dansk fiskeri.