En »Københavner« mødte fiskerne med fordrejning af virkeligheden

En »Københavner« mødte fiskerne med fordrejning af virkeligheden

Selvom Fiskeriminister Mogens Jensen oprindeligt selv er fra Nykøbing Mors, har den nu 57 årige Folketingspolitiker desværre lagt den jyske snusfornuft med solide holdninger bag sig, og istedet tillagt sig en mere fritsvævende og altoverskyggende kompetenceprofil som grøn miljøaktivist. Hvilket på mødet med fiskerne fredag den 31. januar i Aalborg, gav en noget obskur og fordækt forestilling.

En nærmest larmende stilhed mødte Fiskeriministeren, der på sin normale lidt underspillede måde prøvede at vinde forsamlingen med fine hentydninger til kameraovervågning af seancen, der pga. de mange tilstrømmende fiskere måtte deles i to sale istedet for én og at ministeren, som han selv ganske rigtigt opfattede det, nok ikke stod til at vinde nogen popularitets-konkurrence dén dag.

Men, med en attitude af socialdemokratisk bedrevid og en lidt hovmodig indstilling prøvede fiskeriminister, Mogens Jensen at fremstille det nødvendige i en elektroniske monitorering (kameraovervågning) af dansk fiskeri, med baggrund i den socialdemokratiske regerings vision om at sætte gang i den grønne dagsorden med en generel omstilling til et mere bæredygtigt og klimavenligt fiskeri.

Udefra set et fornuftigt synspunkt, der som indlægget skred frem, blev en noget mere manipulerende og holdningspræget tale, der ikke altid holdt sig indenfor det faktuelle og rigtige, og som derfor, for de fleste tilstedeværende, nærmest virkede grænsende til det usaglige og utroværdige. Så trods forsikringer om den gode vilje og at man fra regeringens side gerne »vil dansk fiskeri«, lykkedes det ikke Mogens Jensen at overbevise nogen om rigtigheden i sine beslutninger om at »kameraovervåge« fiskeriet.

Fisker Morten Kirkedal har efterfølgende lavet lidt tal-gymnastik over følgende væsentlige påstande fra Fiskeriministerens side.

Morten Kirkedal har blandt andet regnet sig frem til følgende:

Total kvote til rådighed i Kattegat i 2019, med alle segmenter og puljer var samlet på 350.000 kg

Totale fangster inklusive discard i 2019 var på 64.991 kg

Opfisket kvote i Kattegat i 2019 inklusive BMS. (Below Minimum Size) 18,56% – som er fundet ved følgende udregning: (64.991 : 350.000 = 0,1856 x 100 = 18,56%)

Ministerens påstand er, at der er 27,4 % udsmid
27,4% af 64.991 kg hvilket findes ved følgende udregning: (27,4 : 100 = 0,2740 x 64.991 = 17.807). 17.807 kg

129 fartøjer med et gennemsnit på 42 fiskedøgn pr. fartøj.
3 træk i døgnet som gennemsnit, a 1,5 kg torsk pr træk.
(efter DTU`S egen tal fra forsøgs fiskeri i 2019 over 90 træk.)

Det giver følgende udregning: (3 x 129 = 387 x 1,5 = 580,5 kg pr dag. 580,5 x 42 = 24.381kg) Altså fisket i 2019. 24.381 kg

De 24.381 kg er den totale mængde torsk der teoretisk skulle være fanget i hele Kattegat i 2019 hvis man beregner ud fra de 1,5 kg som DTU har valide tal over efter deres 90 træks forsøgsfiskeri i 2019.

Holder man så de beregnede tal op i mod de faktiske tal der er indrapporteret, ja så er der faktisk et misforhold på hele 6.574 kg. Det findes således: (24.381 – 17.807 = 6.574)

Regner vi så videre på disse tal over pr fartøj, ja så ender vi på 50,96 kg pr fartøj i 2019. Der findes således: (6.574 • 129 = 50,96)

Fartøjerne havde i snit 42 døgns fiskeri i 2019, hvilket så igen giver 1,21 kg pr fartøj pr døgn – der findes således: (50,96 • 42 = 1,21)

Da man jo som bekendt ikke kan indtaste mindre værdier i Elog end 1 kg som minimum, så må der jo nævneværdig være et matematisk fradrag på 0,21 kg pr. dag pr. båd. (0,21 x 129 x 42 = 1.137,8)

Altså er der en års mængde på 1.137 kg, som skal fratrækkes de 6.574 kg, som var det beregnede grundlag på den mængde som ikke var opgivet. Udregningen giver: (1.137 – 6.574 = 5.437)

Så den faktiske mængde der »beregnet« ikke er rapporteret ind hedder 5.437 kg i hele året 2019.

Det betyder i praksis at hvert enkelt fartøj har »glemt« at bogføre 42,14 kg over hele året. Eller udregnet pr. dag »hele« et sølle kg dagligt.

Så konklusionen må være, at vi som fiskere er forbrydere og småkriminelle, der har begået dokumentfalsk lydende på den svulmende mængde af et kg dagligt i gennemsnit.

I Morten Kirkedals optik er der tale om en storm i et glas vand, sat op imod de omkostninger, som kameraer vil få for samfundet målt økonomisk omkring administration og installation m.m.

Skal vi omsætte denne »forbrydelse«, som danske fiskere gør sig skyldige i, kan man jo passende sammenligne med den mængde fisk som vores nuttede og for nogen elskede sæler fortærer dagligt. En fuldvoksen sæl spiser dagligt op mod 6 kg fisk. ja – så er det som Morten Kirkedal siger og har regnet sig frem til, svarende til hvad 2,48 sæl spiser på et år – Udregningen ser således ud: (6 x 365 = 2190 • 5437 = 2,48)

Dette sætter hele kameraovervågningen lidt i perspektiv og fortæller samtidig hvor seriøst et politisk tiltag den Elektroniske Monitorering af et fiskeri-erhverv er.

Kameraovervågning der både tilsidesætter den personlige frihed og folks grundlovssikrede ret, for at vise et marginalt og nærmest ikke eksisterende problem, med millionstore omkostninger til følge for samfund og fiskere – til ingen verdens nytte.

Det må siges at være et yderst sagligt argument for kamera tiltaget – Det sidste var ironisk ment, hvis nogen skulle være i tvivl.

Skriv et svar