Hvad kræver det at lade »Big Brother« kameraovervåge fiskerne

Hvad kræver det at lade »Big Brother« kameraovervåge fiskerne

Det er denne gang også fisker Morten Kirkedal, der som vores allesammens fiske-matematikker nu lader det tankevækkende spørgsmål springe, hvad kræver det at lade myndighederne søge efter de forsvundne kilo fra sidste artikel i FiskerForum.dk ?

I denne artikel kikkede Morten Kirkedal på kvoter og de »kæmpestore« mængder af fisk, der nærmest sporløst er forsvundet op i luften den anden dag. Han spørger om der er nogle der har gjort sig tanker om, hvad omkostninger og timer det egentligt vil løbe op i, når myndighederne får fart i kameraovervågningen.

Regnemaskinen fra Morten Kirkedal siger således:

Et fartøj driver fiskeri i sensommeren, hvor der er hummere fremme i alle døgnets timer, der fiskes effektivt i 2 fiskedage, der er forbrugt 40 timer af perioden til fiskeri, resten er sejltiden frem og tilbage fra havn.

De omtalte 40 timers fiskeri er veldokumenteret på video under hele forløbet, det vil så kræve 5,3 arbejdsdag for en kontrollør / fuldmægtig, med en normal arbejdsdag på 7,5 time, at gennemse denne fangstrejse i sin fulde længde. Det giver følgende udregning (40 : 7,5 = 5,33 dag)

Skal vi så sige at de 129 fartøjer som fiskede i Kattegat i gennemsnit forbruger 160 dage som ligner de omtalte dage ovenfor, giver det følgende udregning: (160 havdage : 2 fangstrejse = 80 fangstrejser x 40 timer = 3.200 kontroltimer pr. fartøj pr. år. Tæller vi samtlige Kattegat både med bliver det (129 fartøjer x 3200 kontroltimer pr. år = 412.800 kontroltimer samlet for Kattegat alene.)

Det må siges at være ét yderst vigtigt kilo fisk der skal overvåges pr fartøj, når man ser på hvilke ressourser det tilsyneladende vil kræve af vores samfund.

Nu vil Morten Kirkedal ikke kloge i hvad en kontrollør skal have i løn, men han/hun arbejder sikkert ikke gratis.

Skulle man så ud fra de økonomiske tal vælge en retning politisk, hvor man vil udtage ca. 10% til fuld kontrol og gennemgang, vil det stadigvæk udløse rigtigt mange års-timer og rigtigt mange hænder, hvis man samtidig skal nå det inden det lovmæssige krav for opbevaring af videooptagelser udløber (Lovgivningen er på vej med max. 72 timer). En nærmest uoverskuelig opgave og måske endnu større omkostning, oveni den i forvejen godt tunge kontrolkasse.

Hvis man politisk vælger denne løsning, så er vi tilbage ved stikprøvekontrollen, som jo allerede udføres, både til vands, til lands, og fra luften. Og hvad er så argumentet, der kan forsvare de mange ansatte til at holde øje med det ene sølle kg fisk dagligt, spøger Morten Kirkedal der forleden tryllede det manglende og forsvundne kilo frem i artiklen i FiskerForum.dk.

Skriv et svar