Ekstra kontrol af kystnært fiskeri i april og maj

Ekstra kontrol af kystnært fiskeri i april og maj

NaturErhvervstyrelsen bruger ekstra kræfter på kontrol af lyst- og fritidsfiskeriet den næste halvanden måneds tid.

I dag tager NaturErhvervstyrelsens fiskerikontrollører hul på anden fase af en kontrolkampagne i lyst- og fritidsfiskeriet. Kampagnen kører fra 1. april til midten af maj og har blandt andet fokus på at stoppe ulovligt rusefiskeri efter ål, ulovligt fiskeri med garn i garnfri zoner og ulovligt salg af fangster fra lyst- og fritidsfisker

Den ekstra kontrolindsats skal være med til at sikre, at færrest muligt fisker uden fisketegn eller med ulovlige redskaber.

Redskaber mangler mærkning

Tidligere erfaringer viser, at den mest hyppige overtrædelse i lyst- og fritidsfiskeriet er, at fangstredskaber som ruser og garn mangler mærkning, så fiskeren ikke kan identificeres.

”Det er trist, at der er så mange, der ikke vil vedkende sig deres redskaber. Det er vigtigt, at fiskerikontrollørerne kan se, hvem redskaberne tilhører, og om ejeren har købt fisketegn, og derfor har lov til at fiske,” siger fiskerikontrolchef Mik Jensen i NaturErhvervstyrelsen.

Dobbelt så mange ulovlige redskaber

Første del af kontrolkampagnen målrettet ulovligt fiskeri i kystnære områder kørte i november 2014. Den styrkede indsats betød, at fiskerikontrollørerne kontrollerede 1.292 fiskeredskaber svarende til fem gange så mange redskaber som i november 2013. Heraf var 211 ulovlige og blev taget i bevaring. Det er cirka dobbelt så mange som i 2013.

Kontrolkampagnen er en del af fødevareministerens vision for lyst og fritidsfiskeri.