DTUs beregningsmodel har spillet fallit

DTUs beregningsmodel har spillet fallit

Alt i mens Danmarks historiens største tobis fangst på 3.500 tons er på vej ind til TripleNine i Thyborøn med S349 Gitte Henning og andre industrifartøjer ligger i kø ved Hanstholm og Skagen med 10.000 tons og andre igen ved TripleNine med yderligere 20.000 tons tobis, stopper fiskeriet af tobis i forvaltningsområde 1 for i år.

Fiskeriet er på sit højeste og med godt en lille måned tilbage af højsæsonen, vælger Fødevareministeren og NaturErhvervsstyrelsen at stoppe fiskeriet. Dette trods gentagne anmodninger om en øgning af kvoten af tobis i område 1 eller i det mindste flytte 40.000 tons tobis, fra en allerede eksisterende kvote i område 2 til område 1, og her til sidst har DFPO (Danmarks Fiskeriforenings PO) bønfaldt ministeren om den sidste mulighed, administrativt, at flytte noget af kvoten for 2016 til 2015 i stedet. Noget der kunne gøres over nat, da EU reglerne åbner mulighed for dette.

Istedet møder fiskerne en afvisende minister, som ikke har forståelse for deres situation og problem. Som derimod i stedet vælger at lægge det over til DTU Aquas biologer, som måske for ikke at miste ansigt, med deres forvaltningsmodel, der helt klart igen har spillet fallit, da man vurderede tobisbestanden for 2015, i stedet henviser til et forsigtighedsprincip og med at bestanden i dette område sikkert ikke kan bære mere.

DTUs beregningsmodel dur bare ikke

Fiskerne måber, for aldrig har der været så mange fisk i forvaltningsområde 1 og så ovenikøbet på alle pladser, så fiskerne i dag med få slæb kan sikre sig fangsten og få den landet hurtigst muligt.

Hvorfor er der ingen der lytter til fiskerne, som igennem årtier har oparbejdet en specifik viden om fiskene i Nordsøen. Hvorfor lytter man i stedet til biologer med vildfarne matematiske beregningsmodeller. Biologer der for manges vedkommende kun har siddet bøjet over en bog og ikke ved, at naturen sjældent lader sig presse ind i bestemte kasser og statistikker. Hvorfor lader man ikke de åbenlyse kendsgerninger tale for sig selv.

Fiskeskipper Henning Kjeldsen med S 349 Gitte Henning, der i øjeblikket stævner mod Thyborøn med en historisk stor last af tobis, skriver følgende i et åbent brev, som kan læses her nedenfor:

Jeg syntes den menige dansker bør vide, hvordan biologer skalter og valter med det danske fiskeri. Vi lander 3.500 tons tobis til fiskemelsfabrikken TripleNine i Thyborøn. Proteinfisk der skaber milliardindtægter til Danmark. Den største fangst i Danmarks historien og vi er selvfølig stolte over dette og i godt humør.

Men medaljen har desværre en bagside og glæden kun kort, for hele den danske kvote af tobis i område 1 er opfisket med 133.000 ton. Selvom juni måned altid er den bedste måned i området, hvor fiskeriet topper med dagsfangster på mellem 6-800 tons. Vi har stadig 170.000 tons i område 2, hvilket tilsyneladende lyder godt, men der er bare et men, for fiskeriet i område 2, ligger indenfor den norske fiskeri grænse, hvor man politisk har bestemt at danske fiskere ikke må komme….

Vi fiskere har kontaktet den danske fødevareminister Dan Jørgensen, for at få øget kvoten, men han siger at DTU AQUA pga. forsigtigheds principper og deres beregnings-modeller ikke tilråder fiskeri større end 133.000 tons i område 1. Trods der for år tilbage blev fisket helt op til 5-700.000 tons tobis årligt i samme område.

Vi fiskere har ønsket at få overført 40-50.000 tons tobis fra område 2, hvor vi alligevel ikke må komme, til område 1, hvor havet bugner med tobis…men DTU siger fisken ikke kan bære mere tryk, med en henvisning til .en beregnings model, som man selv har lavet om på mange gange, ja faktisk hver gang den har vist sig ikke at passe ind i naturen, er den lavet om.

Vi har aldrig i de mange år jeg har været tobis fisker, set og oplevet så mange fisk i område 1, som i år. Biloger og beregningsmodeller eller ej, så er det fakta, at der er over 20.000 tons tobis på vej til fabrikken i Thyborøn og 10.000 tons på vej til fabrikken Skagen. Så hvordan kan DTU sige der ingen fisk er, når der er tal på hvor mange tobis der er fanget og vi fiskere, med egne øjne ser, hvor mange der er…DTU har spillet fallit det er åbenlyst for alle.

Henning Kjeldsen
Skagen