DTU Aqua søger oplysninger om udbredelsen af stillehavsøsters.

DTU Aqua søger oplysninger om udbredelsen af stillehavsøsters.

Den fremmede østersart er fundet på en række forskellige lokaliteter langs Jyllands vestkyst, i Limfjorden og også langs Jyllands Østkyst og ved Sjælland.

I forbindelse med et forskningsprojekt om samspil mellem stillehavsøsters og blåmuslinger, søger DTU flere oplysninger om stillehavsøsters udbredelse i danske farvande.
I forbindelse med et forskningsprojekt om samspil mellem stillehavsøsters og blåmuslinger, søger DTU flere oplysninger om stillehavsøsters udbredelse i danske farvande.

Hvis du har fundet levende stillehavsøsters, vil DTU Aqua gerne have en mail med information om findested, antal, størrelse målt i længde, og gerne suppleret med foto.
Indberetning kan ske på mail adressen htc@aqua.dtu.dk

På DTU ´s hjemmeside kan der læses mere om projektet, ligesom der er et opdateret kort med fund af stillehavsøsters i Danmark.