Energieffektivisering af fiskerfartøjer videreføres i moderniseringsordningen

Energieffektivisering af fiskerfartøjer videreføres i moderniseringsordningen

Ordningen der kan give tilskud til at fremme energieffektiviseringen lukkes da midlerne for ordningen er brugt op. Ordningen blev sat i gang i 2009 som et ekstra tiltag på akse I i det danske Fiskeriudviklingsprogram under Den Europæiske Fiskerifond (EFF).
Under ordningen kunne man søge tilskud til investeringer i udstyr der kunne forøge energieeffektiviteten ombord på fiskerfartøjer. Ordningen var fra start en stor succes og i løbet af de runder, der løb af stablen, blev der brugt midler for knap 70 millioner kr. Investeringerne omfattede blandt andet propeller, skruer, brændstofmålere og nye gear. Samtidig benyttede mange fiskere sig af muligheden for at få foretaget et energisyn af en energikonsulent i forbindelse med investeringerne for at sikre endnu bedre energieffektivitet og opnåede dermed større tilskud.

Moderniseringsordningen er også en del af akse I under Fiskeriudviklingsprogrammet. Derfor vil mulighederne i den nu lukkede energieffektiviseringsordning blive videreført under moderniseringsordningen i 2011. Dermed vil tilskudsmulighederne ikke forsvinde, men blive videreført i dette regi. Den reviderede bekendtgørelse på moderniseringsordningen, ansøgningsfrister og vejledning vil blive offentliggjort på FødevareErhvervs hjemmeside.