Dialogmøde for industrifiskerne.

Dialogmøde for industrifiskerne.

DTU Aqua kommer på banen for at forklare medlemmer af Danmarks Fiskeriforening om industrifiskeriet
Industrifiskerne får den 6. februar 2012 mulighed for at mødes og diskutere med biologerne fra DTU Aqua.

Det sker når Danmarks Fiskeriforening arrangerer dialogmøde med industrifiskere og biologer.

Dagsordenen omfatter bl.a. brisling fiskeri, sperling rist og den årlige rådgivning vedrørende tobis bestanden.

Lokaliteten hvor mødet holdes er endnu ikke fundet, men formanden for Danmarks Fiskeriforenings IP-udvalg, Jesper Juel Larsen opfordrer alle interesserede til at slå kryds ved d. 6. februar.

FiskerForum.com