Kun få tobislarver ved Doggerbanke og nordlige Nordsø

Kun få tobislarver ved Doggerbanke og nordlige Nordsø

Vinterens skrabetogter efter tobis larver, peger i retning af, at de seneste års gode fiskeri stammer fra 2009 årgangen. De svage resultater skaber usikkerhed om kvotestørrelserne.
DTU Aqua står for vinterens skrabetogter efter tobislarver og analyserer netop nu de indsamlede data. Ifølge foreløbige oplysninger tyder alt på, at biologerne har observeret at der i 2010 og 2011 kun har været meget svag rekruttering.

”Fiskeriet i 2011 var langt overvejende baseret på 2-årige individer”, forklarer Jesper Juel Larsen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening og formand for foreningens IP-udvalg ”spørgsmålet er, om 2009 bestanden er stor nok til endnu et års fiskeri – det regner biologerne netop nu på”.

Når biologerne i løbet af januar måned er færdig med analysearbejdet videregives oplysningerne til ICES, som i løbet af februar måned forventes at komme med en indstilling til biologisk rådgivning. Dermed er der håb om, at EU Kommissionen fastlægger en TAC omkring 1. marts.

Dermed er der fare for, at den foreløbige tobiskvote på 200.000 tons for 2012 kommer i spil. Ifølge Fiskerforum´s oplysninger, vil kvoten reelt kunne blive større, såvel som mindre, men i Danmarks Fiskeriforening fastholder man dog, at kvoten i 2012 er fastsat til 200.000 tons.

FiskerForum.com