Færre norske indberetninger om dumpning

Færre norske indberetninger om dumpning

Vi har konstateret at fiskerne er blevet dygtigere til at undgå udsmid og dumpning, siger Gunnar Trulssen fra det norske Fiskeridirektorat region Troms, efter mødet mellem Kystvagten og Fiskeridirektoratet.
Trulssen har koordineringsansvaret for kontrol og tilsyn med sildefiskeriet.

Kystvagten og Sjøtjenesten Nord, som arbejder ude på vandet, slutter sig til det indtryk at der er større ansvarlighed i sildefiskeriet, end tidligere. Men selv om der nu kommer færre rapporter ind om udsmid og dumpning, er der alligevel grund til at advare mod dette. På skippermødet, som vi har arrangeret sammen med fiskebranchen og kystvagten, har vi haft målrettet fokus på ansvarlighed i fiskeriet.

Fiskerne er nu mere beviste om hvornår og hvor man bør fiske efter silden, i forhold til fiskekoncentrationer og driftsforhold, siger Trulssen til Fiskedirektoratets egen hjemmeside.

Det norske fiskeridirektorat og kystvagten, vil derfor i år have større fokus på at fartøjer, der fisker efter norsk vårgydesild, skal være både egnet og udrustet til dette.