Der bliver stadig flere og flere sæler i Østersøen
Det finske LUKE Naturresurs-institut, har i år foretaget en undersøgelse om sæl-bestanden i hele Østersøen

Der bliver stadig flere og flere sæler i Østersøen

Det finske LUKE Naturresurs-institut, har i år foretaget en undersøgelse om sæl-bestanden i hele Østersøen, koncentreret om grå-sælerne. En bestand der siden årtusindeskiftet, støt er vokset med 5 procent om året. Der findes i dag ca. 38.000 grå-sæler i hele Østersø-regionen og forventeligt endnu flere til næste år.

Luke Naturresurs-institut har lavet ny optælling af gråsæler i Østersøen

En udvikling der selv af større danske medier nu kaldes for bekymrende, da bestanden af disse grovædere og parasitspredere, stadig stiger, mens fiskebestanden nærmest svinder i takt med antallet af sæler. En udvikling der også kan mærkes andre steder langs de danske kyster.

Der forligger ikke mange optællinger af hvor mange sæler der egentlig er i Østersø-området, og derfor kommer den finske undersøgelse og optælling fra Resource-institutet i år, da også belejligt. Nye tal bekræfter bekymringerne hos fiskerne og fiskerierhvervene på land, at problemet ikke er blevet mindre, snarre tværtimod, men fortsat stiger med flere og flere sæler.

Under optællingen af grå-sæler i Østersøen 2019 med fly, noterede man ca. 38.000 individer, skriver det finske Naturresurs-insitut LUKE i en pressemeddelelse. Optællingerne er altid minimumsopgørelser, da det kun er de individer der i optællingsøjeblikket opholder sig på land eller på isen der tælles med. Optællingen omfattede heller ikke den mest udbredte sæl-art, den spættede sæl.

Luke Naturresurs-institut