De lange næser af Kollerup og Poulsen
Kæmpestor næse er nu på vej til Fiskeriministeren Eva Kjer Hansen, for hendes forvaltnings åbenbare forhaling af lovgivningen og den sent sammenfattede bekendtgørelse

De lange næser af Kollerup og Poulsen

Kæmpestor næse er nu på vej til Fiskeriministeren Eva Kjer Hansen, for hendes forvaltnings åbenbare forhaling af lovgivningen og den sent sammenfattede bekendtgørelse, der i november måned pludseligt fik embedsmændene til at rykke overraskende hurtigt og effektivt.

Efter at have trukket begge de herrer Simon Kollerup (S) og Ib Poulsen (DF) rundt ved næsen i nogle måneder, er turen nu kommet til Eva Kjer’s egen. Da Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet nu til næste Fødevareudvalgsmøde vil straffe Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) med en tilsvarende lang næse, efter hun tilsyneladende har trukket udmøntningen af lovgivning (red. bekendtgørelsen) i langdrag.

Kvotekonger i Limfjorden
I sommeren 2018 var der i Folketingets fiskerikredse, bred enighed om en aftale, der skulle begrænse muligheden for at købe ekstra licenser / kvoter op for muslinger og østers i Limfjorden.

Trods ihærdige og måske lidt for lavmælte forsøg på at få Fiskeriministeren til at rykke hurtigt på denne Fiskeriordførernes beslutning, lod Fiskeriministeren lovarbejdet gå sin gang og først i november måned, da bekendtgørelsen forelå, handlende hun hurtigt og effektivt.

Efter sigende, på baggrund af et grundigt lovarbejde og uden en bekendtgørelse med tilbagevirkende kraft, havde Fiskeri-ministeren leveret som lovet. Dog ikke hurtigt nok ifølge oppositionen. En opposition der nu hæfter sig ved, at ministeren selv har indrømmet, at havde hun blot fået at vide det hastede, så ville hun selvfølgelig have handlet hurtigere med bekendtgørelsen, sammen med embedsmændene.

Tilbage står to ophidsede fiskeriordfører med lange røde næser, fra henholdsvis Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der her i månederne op til den forestående valgkamp, forsøger at positionerer sig til måske en kommende ny fiskeriminister-stilling i et muligt nyt Folketing efter valget. Irriterende også at råbe højt uden overhovedet at blive hørt.

Nogle ser måske ligefrem hen til valget hvor oppositionen måske kommer til, så fiskeriet kan blive langt mere regel-reguleret og kontrolleret, måske ovenikøbet ført tilbage til tidligere tiders minimalistiske fiskeri, så flere kan deles og nøjes. Og ikke som vi har det idag, med et rentabelt og effektivt fiskeri, der har den fornødne likviditet og størrelse, til muligvis at kunne overleve både et kommende Brexit og et EU, med skærpede regler indenfor landingsforpligtelsen m.m.

Spændende bliver det at se, om fiskeriet kan gå den fuldstændige modsatte vej end landbruget, hvor stordrift og rationaliseringer , effektiviseringer og større investeringer i maskinpark og stalde har været vejen frem for mange landmænd og ikke mindst for eksportindtjeningen til Danmark.

FiskerForum.dk