Danske torskekvoter skæres kraftigt

Danske torskekvoter skæres kraftigt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop afsluttet forhandlingerne om næste års fiskekvoter i Østersøen. Det danske torskefiskeriet rammes hårdt, men dog ikke så hårdt, som EU-Kommissionen havde lagt op til.

Sorte udsigter for de danske torskefiskere endte med at blive grå ved dagens forhandlinger om fiskekvoter i Østersøen for næste år på rådsmødet i Luxembourg.

EU-Kommissionen havde lagt op til en reduktion af den vigtige torskekvote i den vestlige Østersø på 88 procent. Det fik miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forhandlet ned til en reduktion på 56 procent. I den østlige den af Østersøen var der lagt op til en reduktion på 39 procent, som i sidste ende landede på en 25 procents reduktion.

»Vi har fra dansk side gjort alt, hvad der står i vores magt for at forhandle nogle acceptable kvoter for de danske fiskere, og jeg ser resultatet som en halv sejr, fordi det er endt bedre end det elendige udgangspunkt. Men jeg er fuldt bevist om, at resultatet stadig vil ramme danske fiskere hårdt, og derfor er der ingen grund til at juble,« siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Som en del af forhandlingen lykkedes det at få indført, at fiskere med fartøjer op til 15 meter stadig kan fiske på 0R11;20 meter vand i februar og marts i områder, hvor der ellers er lukket for torskefiskeri (område 22R11;24).

Som noget helt nyt skal lyst- og fritidsfiskere også bidrage til at forbedre vilkårene for torsken, når de næste år maksimalt må bringe fem torsk i land om dagen.

Fremgang for flere arter

Ikke kun torskekvoterne er blevet forhandlet på plads i dag. Også rødspætter, sild, laks og brisling har fået nye kvoter. Og her bliver der lagt 29 og 95 procent oveni kvoten for henholdsvis brisling og rødspætter.

»Det er positivt, at kvoterne forhøjes for udvalgte arter, men torsk er den vigtigste art for de fiskere, som fisker i den vestlige Østersø, og derfor er min begejstring for det endelige resultat også afdæmpet. Resultatet er ikke godt nok til, at det ikke vil kunne mærkes hos fiskerne og i havnene,« siger Esben Lunde Larsen.

Til december skal fiskekvoterne for Nordsøen endeligt forhandles.

Fiskekvoter for Østersøen 2017
• Torsk i den vestlige Østersø (område 22-24): -56 procent
• Torsk i den østlige Østersø (område 25-32) (anvendt metode 

for databegrænsede bestande): -25 procent
• Sild i den vestlige Østersø (område 22-24) (MSY): +8 procent
• Sild i den centrale Østersø (område 25-29,32) (MSY): +8 procent
• Sild i den Botniske Bugt (område 30-31) (gradvis overgang til MSY): +17 procent
• Sild i Rigabugten (område 28.1) (gradvis overgang til MSY): +11 procent
• Brisling (område 22-32) (MSY): +29 procent
• Laks (område 22-31) (baseret på floder – stor regional variation) (MSY): 0
• Laks i Finske Bugt (område 32) (”data-begrænset” bestand): -20 procent
• Rødspætte (område 22-32) (MSY på 0,37 - ”data-begrænset” bestand) +95 procent