Danmarks Fiskeriforening dybt skuffet over de afbrudte fiskeriforhandlinger

Danmarks Fiskeriforening dybt skuffet over de afbrudte fiskeriforhandlinger

Forhandlingerne mellem EU og Norge, om fælles fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, blev i torsdags indstillet og genoptages først i det nye år. På et tidspunkt hvor kvote året allerede er begyndt.
”Det er dybt, dybt skuffende, at EU og Norge ikke havde tilstrækkelig vilje til at nå en forhandlingsløsning, når der er så meget på spil for blandt andet de danske fiskere. Der er måske uenighed om principper og den politiske linje, men man plejer normalt at kunne mødes hen over bordet, når først ærmerne er smøget op,” siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Uoverskuelig situation
De afbrudte forhandlinger betyder, at danske fiskere efter Nytår ikke længere kan fiske i norsk farvand i Nordsøen. Det vil ramme bredt i mange typer fiskerier og især være mærkbart i havnene i Vest- og Nordjylland, men også andre fiskere vil kunne blive ramt af de afledte effekter. For Skagerrak er situationen nærmest uoverskuelig.

”Den manglende aftale efterlader danske fiskere i et tomrum. Vi ved fx ikke om der efter årsskiftet reelt er adgang til at fiske i norsk farvand i Skagerrak, som fiskeriet ellers klart er blevet lovet. Vi har behov for en afklaring, og det må Fødevareministeriet sikre så hurtig som muligt,” påpeger Svend-Erik Andersen.

Makrel
En væsentlig årsag til den manglende forhandlingsløsning er, at der trods utallige forsøg ikke er indgået en aftale om makrelkvoterne mellem EU og Norge på den ene side, og Island og Færøerne på den anden side. EU og Norge er godt nok enige om, hvordan man skal fordele makrelkvoten for 2013 mellem sig, men man er ikke enige om, hvor stor en del af den samlede makrelkvote, der skal gøres krav på i forhold til Island og Færøerne.

”Det er helt hen i vejret, at danske fiskere skal betale for, at Island og Færøerne optræder fuldstændig uansvarligt, og at de to lande belønnes for det på bekostning af fiskere fra EU og Norge. Og det mest besynderlige er, at den danske regering støtter op om EUs ønske på grund af Rigsfællesskabet med Færøerne,” siger Svend-Erik Andersen.

Ny forhandlingsrunde
De afbrudte forhandlinger fandt sted i Bergen i Norge, og hovedingredienserne var forvaltning og TAC/kvoterne for torsk, sej, sild og makrel; den nye forvaltningsmodel for Skagerrak og udvekslingen af fiskerimuligheder.

Der er aftalt en ny forhandlingsrunde den 15. januar 2013 i Irland, og det forventes, at EU-Kommissionen for EU-farvand vil fastlægge midlertidige kvoter, som skal gælde fra 1. januar 2013. De vil blive endeligt vedtaget på et Ministerrådsmøde i Bruxelles fra den 18. til den 20. december i år.

Kilde: Pressemeddelse fra Danmarks Fiskeriforening
FiskerForum.com