Bornholmske fiskere skifter nu fiskeredskaber ud med jagtrifler
Fire bornholmske fiskerne skal i perioden januar til marts 2020 jage gråsæler ved erhvervsfiskernes og fritidsfiskernes redskaber ud for Bornholm.

Bornholmske fiskere skifter nu fiskeredskaber ud med jagtrifler

Det skriver Bornholmstidende.dk, at fire bornholmske fiskerne i perioden januar til marts 2020 er ansat af Miljøstyrelsen til at jage gråsæler ved erhvervsfiskernes og fritidsfiskernes redskaber.

De grovædende og parasit-spredene gråsæler er nu så stor en plage for fiskerne rundt Bornholm, at der nu bliver sat gang i endnu et forsøg med jagt på sælerne, så man kan få afklaret, om skydning måske er løsningen på det stigende problem.

De fire bornholmske fiskere, er tre erhvervsfiskere og én bierhvervsfisker; Karsten Marcher, Henning Finne, Arki Munch Petersen og Jens Allan Hansen, der således nu også har riflen liggende klar ved rælingen, når der sættes garn næste gang de er på Østersøen.

Forstfuldmægtig og projektansvarlig Ejgil Andersen fra Miljøstyrelsen siger i en kommentar til Bornholmstidende.dk, »Det handler i første omgang om, at vi finder ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre. Vi skal skyde de sæler, som kommer i nærheden af garnene. Der er ingen, der regner med, at det vil løse problemerne for fiskerne. Men det kan måske lade sig gøre at gøre sælerne mere sky i forhold til at komme tæt på garnene,« siger Ejgil Andersen.

Han nævner også, at det er noget sværere at skyde sæler på vand fra vand. Her har svenskerne det noget lettere, når de kan ligge på skær og skyde sæler på skær. Eller grønlænderne, der kan ligge på is og skyde sæler på is. Forsøget går også ud på at få noget erfaring med at skyde sæler på denne måde og måske få knækket koden. »Nu prøver vi at se, om vi kan få noget professionalisme ind i det ved, at man bruger noget tid på det og måske kan knække koden,« siger den projektansvarlige fra Miljøstyrelsen.

Først efter forsøgsperioden er udløbet, vil resultaterne blive evalueret og gennemgået, hvor man udfra disse erfaringer måske bedre kan sætte tal på en eventuel kvote på sælerne. Ejgil Andersen siger videre, »så længe vi kun har skudt to til tre sæler siden 2016, er der ikke grund til at diskutere kvotens størrelse. Men hvis det viser sig, at vi med den metode sagtens kan skyde måske helt op til 40 sæler, kan vi tage en snak med ministeren om, hvor stor kvoten eventuelt skal være,« slutter Ejgil Andersen overfor Bornholmstidende.dk

Spændende bliver det at følge, for flere fiskere mener at bestanden på mellem 40.000 til 60.000 sæler nærmere bør halveres, før fiskeriet igen kan blive som tidligere omkring Bornholm. Så nedskydning af 40 sæler eller mere, forslår som en skrædder i helvede. Men optimistisk set, er der nu endeligt kommet en synligt og meget konkret bud på hvorledes problemet kan løses.