Bilag 6 meddelelse om regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen
Regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således, det for fangstrejser, der påbegyndes den 1. september 2014 eller derefter er tilladt at lande højst 15.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge.

Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. september 2014.