Bilag 6 meddelelse om midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod

Bilag 6 meddelelse om midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod

Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne
Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne

Det i § 30, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen anførte forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne i tidsrummet fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00 ophæves i årets sidste kalenderuge således, at forbuddet ikke er gældende fra fredag den 26. til og med søndag den 28. december 2014.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. december 2014.