Bilag 6 meddelelse om forbud mod industrifiskeri

Bilag 6 meddelelse om forbud mod industrifiskeri

Forbud mod industrifiskeri i Nordsøen
Forbud mod industrifiskeri i Nordsøen

Den danske sildebifangstkvote er opbrugt og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Nordsøen (ICES-områderne 2A (EU-delen), 4 og 7D) med virkning fra onsdag den 17. december 2014. Forbud mod at medbringe og lande fangster fanget med de anførte fangstredskaber træder i kraft mandag den 22. december 2014.

Uanset § 182 i Reguleringsbekendtgørelsen er det tilladt at medbringe industrifangster fra andre områder i Nordsøen og lande sådanne fangster i havne beliggende ud til Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 17. december 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri