Bilag 6 Meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre
Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. juli 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 750 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.500 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.500 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. juli 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 500 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.500 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 100 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 200 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 300 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.000 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. juli 2015