Bilag 6 meddelelse om frigivelse af Ny eLog version 8.0

Ny eLog version 8.0 er frigivet.

Ny eLog version 8.0 er frigivet.

En ny eLog version 8.0 er frigivet. Version 8.0 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest med udgangen af december måned 2014. Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 5 af 2. januar 2014 om føring af logbog mv. Den elektroniske logbog, eLog version 8.0, kan downloades fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.9358;

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 31.december 2014.