Bilag 6 om forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø

Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø
Forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af sild i vestlige Østersø fra og med lørdag den 21. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande sild fra vestlige Østersø fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med mandag den 23. november 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. november 2015.