Bilag 6 meddelelse om forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen
Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 30. august 2014. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med mandag den 1. september 2014.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. august 2014