Bilag 6 om forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2
Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 med virkning fra og med fredag den 22. maj 2015. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2 træder i kraft fra og med onsdag den 27. maj 2015. Forbuddet omfatter fiskeri af tobis under alle ordninger, og der gælder ingen undtagelse herfor.

Fartøjer, der på den igangværende fangstrejse er påbegyndt fiskeri af tobis i område 2 senest torsdag den 21. maj 2015 kan på denne fangstrejse, som en undtagelse for det særlige vilkår nr. 4 i tobistilladelserne (licensliste nr. 1138 og licensliste 1238), fortsætte fiskeriet i forvaltningsområde 3.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. maj 2015