Bilag 6 – ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Bilag 6 – ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Bilag 6 meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Bilag 6 meddelelse om ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2014 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

  • Fartøjer under 6 meter 2.400 kg
  • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.200 kg
  • Fartøjer på 9 meter og derover 12.000 kg

Ændring af kalendermånedsration for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak

Med virkning fra den 1. juni 2014 forhøjes den tilladte kalendermånedsration således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 3.000 kg pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. maj 2014.