Bilag 6 – Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen
>b>Regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen

Med virkning fra mandag den 1. juli 2013 indføres regulering af FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen, således det indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 2.000 kg kulmule pr. kalenderuge.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 25. juni 2013.