Bilag 6 meddelelse vedr. åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden
Åbning af fiskeriet efter østers i Limfjorden

Med virkning fra den 5. marts 2012, åbnes der for fiskeri af østers på Limfjorden indenfor en fastsat mængde på 150.000 kg. Uopfiskede mængder fra efteråret 2011 overføres til fiskeri i foråret 2012. Af de 150.000 kg østers, der er afsat til fiskeriet i foråret 2012, afsættes der i alt 6.000 kg østers til fiskeri med Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling).

Fra mandag den 5. marts 2012 til og med lørdag den 12. maj 2012 åbnes der for fiskeri efter østers i Limfjorden. Det er for fartøjer, som er indplaceret som østers FTA-fartøjer tilladt at fiske medbringe og lande i alt 280 kg østers pr. andel pr. 14 dages periode startende med lige uger pr. hele FTA-andel. Uopfiskede mængder fra efterårssæsonen 2011 overføres til fiskeri i forårssæsonen 2012. Den overførte mængde fordeles ligeligt på de 5 14-dages perioder.

Det er tilladt for østers FTA-fartøjer at overføre den til en periode højst tilladte fangstmængde til den eller de efterfølgende 14. dages perioder. Der må dog på intet tidspunkt være fisket og landet mere end prorate rationen.

For fartøjer, der er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer (håndbrejling), er det med virkning fra den 5. marts 2012 til og med lørdag den 12. maj 2012 tilladt at fiske medbringe og lande i alt 250 kg østers pr. 14 dages periode startende med lige uger.

Det er forbudt at fiske, medbringe og lande østers, der er mindre end 80 gr.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 5. marts 2012