Sildeyngel dør og forsvinder uden forklaring.

Sildeyngel dør og forsvinder uden forklaring.

Der er ikke langt mellem glæde og sorg i Norsk sildefiskeri for tiden.
Glæden er der over de store sildefangster, hvor fiskefartøjerne nærmest går i pendulfart mellem fiskepladserne og modtagestationerne, det har fået hænderne op over hovedet hos de fleste fiskere og så til sorgen over meldingen om at store mængder sildeyngel dør, uden man har en fornuftig forklaring.

I forvejen har Norsk sildefiskeri de sidste fire år fået reduceret og nærmest fået halveret kvoterne, så nyheden chokerer og flere fiskere frygter yderligere kvote reduceringer.

Seniorforsker Leif Nøttestad fra Det Norske Havforskningsinstitut, siger til NRK ”Vi kender ikke den præcise årsag til at sildeynglen dør, men årsagerne kan være mange, bla. dårlige vækstvilkår eller simpelthen at ynglen bliver spist af andre”.

Udtalelserne fra Havforskningsinstituttet sker på baggrund af beregninger der viser at store mængder sildeyngel ikke vil overleve, set over en femårs periode. Kvoterne vil blive reduceret for netop at beskytte bestanden.

Nøttestad udtaler videre, ”der er ikke noget at gøre, vi må afvente og overlade det til Moder Jord, at forvalte sildestammen ud fra et langsigtet perspektiv.