Bilag 6 – Meddelelse om forbud mod fiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Bilag 6 – Meddelelse om forbud mod fiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Forbud mod fiskeri af laks i Østersøen og Bælterne
Bilag 6 – Forbud mod fiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Idet de til ordningerne for henholdsvis FKA-rationsfiskeri af laks og MAF-fiskeri af laks i Østersøen og Bælterne disponible mængder er opfisket, indføres der i Østersøen og Bælterne forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks og MAF-fiskeri af laks fra og med mandag den 17. marts 2014. Forbud mod at medbringe og lande laks fra Østersøen og Bælterne fisket under henholdsvis FKA-rationsordningen og MAF-ordningen træder i kraft fra og med onsdag den 19. marts 2014.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 17. marts 2014.