Bilag 6 meddelelse fra NaturErhvervstyrelsen

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 1 og 2.
Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 1 og 2.

De til fiskeri af tobis i forvaltningsområde 1 og 2 afsatte mængder skønnes opfisket eller nær opfisket.

Der indføres derfor med virkning fra og med torsdag den 31. maj 2012 forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 1 og 2. Forbud mod at medbringe og lande tobis fisket i forvaltningsområde 1 og 2 træder i kraft med virkning fra fredag den 1. juni 2012.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. maj 2012.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen – Fiskeriafdelingen
FiskerForum.com