Flydende naturgas som fremtidens billige og miljøvenlige brændstof til skibe

Flydende naturgas som fremtidens billige og miljøvenlige brændstof til skibe

Projektet om etablering af en infrastruktur for flydende naturgas i Nordeuropa har i dag offentliggjort sine resultater.
Flydende naturgas (LNG) er et miljø- og klimavenligt brændstof, der skal gøres konkurrencedygtigt gennem en effektiv infrastruktur og gode rammebetingelser. Det har været målet for et stort projekt, som blandt andet de skandinaviske lande og flere store energiselskaber deltager i. Søfartsstyrelsen er koordinerende partner for projektet.

Hovedformålet med projektet har været at komme med anbefalinger til, hvordan man bedst muligt etablerer en infrastruktur, der gør det muligt at anvende LNG som brændstof i skibe. Andre væsentlige områder er dog også blevet afdækket.

Anbefalingerne i rapporten koncentrerer sig om fem hovedområder:

. Bunkring af skibe med LNG

· Økonomiske og finansielle forhold

· Sikkerhed

· Tekniske og operationelle forhold

· Tilladelser til infrastruktur på land

Nye regler gør naturgas konkurrencedygtigt
Baggrunden for projektet er, at der fra og med 2015 kun kan anvendes fuelolie med et maksimalt indhold af svovl på 0,1% i Den Engelske Kanal, Nordsøen og Østersøen. Denne begrænsning skaber mulighed for at gøre det økonomisk rentabelt at bruge LNG, der samtidig er mere miljø- og klimavenligt.

Projektets analyser viser, at LNG er et konkurrencedygtigt alternativ set i forhold til anvendelsen af den svovlfattige olie.

Det kræver dog, at der etableres en effektiv infrastruktur, hvor LNG’en distribueres gennem et net af skibe og lastbiler til lokale terminaler eller direkte til skibe, der anvender LNG som brændstof.

En sådan infrastruktur er forbundet med store investeringsbehov, som samtidig er kendetegnet ved en svag kapacitetsudnyttelse i starten på grund af en begrænset efterspørgsel.

Deltag i konference om LNG
Projektets afslutningskonference den 14. juni 2012 vil sætte fokus på, hvordan LNG kan blive et konkurrencedygtigt brændstof for skibsfarten. Der vil være indlæg fra centrale aktører og masser af interessante diskussioner.

Invitation til afslutningskonferencen vil snarest blive tilgængelig på projektets hjemmeside (link direkte til temaet)

Kilde: søfartsstyrelsen
FiskerForum.com