Snurrevods kutteren W. Klitgaard indlemmes i det fornemme selskab.

Snurrevods kutteren W. Klitgaard indlemmes i det fornemme selskab.

”Hajkutteren” har med Roblon Fondens donation på k. 400.000 kroner og Augustinus Fondens100.000 kroner samt Lauritzen fondens 40.000 kroner, yderligere fået den hæderfulde betegnelse af historisk monument, hvilket svare til en udmærkelse og en anerkendelse af at kutteren har en helt speciel kulturhistorisk værdi.
Så der festes for tiden på snurrevods kutteren “W. Klitgaard”, for at fejre den fine titel og for at fejre at skibet er rykket op i eliten af danske historiske skibe.

Kutteren har netop overstået en større restaurering på Strandby Værft, hvor skibet er blevet overhalet fra køl til mastetop og næste udskiftning af alle skanse klædninger er allerede aftalt til næste vinter, hvor skibet endeligt bliver bragt tilbage til det oprindelige udseende.

Snurrevodskutteren W. Klitgaard er et historisk fartøj af flere grunde. Det er meget gammelt fartøj og havde sin jomfrurejse helt tilbage i 1891`erne. Det dengang nybyggede fiskefartøj fra Frederikshavn var med en kulfyret dampmaskine og det var den første hvor skrueakslen var agtermonteret. Skroget var tegnet og konstrueret af den dengang kendte E.C. Benzon fra Nykøbing Falster, hvis kendetegn netop var de slanke linier der gav stor fart og sødygtighed.

Kilde: Nordjyske.dk
FiskerForum.com