Bilag 6 mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse om mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen
Bilag 6 meddelelse om mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen

Mulighed for bytte af årsmængder af tunge i Nordsøen med torsk i Nordsøen.

Der er mellem Danmark og andre medlemslande gennemført kvotebytter, der indebærer at Danmark afgiver i alt ca. 150 tons tunge i Nordsøen i bytte for ca. 469 tons torsk i Nordsøen.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der indenfor ovennævnte mængder og i forholdet 1: 3,12 ønsker at bytte tunge i Nordsøen til torsk i Nordsøen, skal være NaturErhvervstyrelsen licensadm@naturerhverv.dk i hænde senest tirsdag den 17. marts 2015.

Såfremt mængden af tunge i Nordsøen, der stilles til rådighed overstiger den mængde, der er byttet med andre medlemslande, stiller NaturErhvervstyrelsen byttede mængder til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 11. marts 2015.