Bedre sigtbarhed under vandet

Bedre sigtbarhed under vandet

Det er en af mange gode nyheder fra NOVANA-rapporten ”Vandmiljø og Natur 2013”, som netop er udgivet af Nationalt Center for miljø og Energi og Institut for Bioscience samt Institut for Miljøvidenskab og Naturstyrelsen.

Sigtbarheden er mærkbart øget til nu at være ni meter på åbent vand. Siden 1989, hvor man begyndte at måle, er den gennemsnitlige sigtdybde i åbne havområder steget fra ca. syv meter til 8,9 meter i 2013. I fjorde og kystnære havområder er sigtdybden ca. 4,5 meter.

Hvad er formålet med rapporten ”Vandmiljø og Natur”

er først og fremmest at orientere Folketingets Miljøudvalg om resultaterne af årets overvågning og om effekterne af de reguleringer og investeringer, der er foretaget for at beskytte natur og miljø, i de forløbne år. Rapporten giver et nationalt overblik til de statslige og kommunale institutioner, der har bidraget til gennemførelse af overvågningsprogrammet eller arbejder med forvaltningen af vandmiljøet og naturen. Endelig kan offentligheden og interesseorganisationerne få centrale informationer om vandmiljøets og naturens tilstand og udvikling.

NOVANA-rapporten omfatter blandt andet:

  • indsamlet data fra hele landet fra Naturstyrelsen, DCE – Aarhus Universitet, GEUS og kommunerne.
  • en lang række målestationer og kontrolbesøg, i de marine områder, med mere end 5.000 målinger af alt fra ålegræs og alger til iltindhold og næringssalte. Hertil kommer de målinger, der foretages hvert andet eller hvert sjette år.
  • også flittige besøg ved søerne, hvor tæt på 500 småsøer undersøges én gang om året, og ca. 100 søer undersøges 5-7 gange årligt og endelig andre igen undersøges 20 gange hvert år. (10 søer).

Minimum 450 vandløb bliver hvert år besøgt med henblik på at kigge på biologien, herudover kommer ca. 1000 besøg på såkaldte operationelle stationer, som er vandløb i risiko for ikke at opnå miljømålet. Endelig anvendes godt 200 stationer årligt til at holde regnskab med vandmængder og næringsstoffer.

Du kan læse rapporten ”Vand og Natur 2013” her