Bilag 6 – FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Med virkning fra den 1. juli 2011 og indtil videre er det for fartøjer med tilladelse til FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg kuller pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 15. juli 2011