Kysttorsken i Skagerrak – har den en fremtid?

Kysttorsken i Skagerrak – har den en fremtid?

Langesundkonferencen afholdes for første gang i år – med kysttorsken i Skagerrak som tema. Konferensen vil fremover blive arrangeret hvert år i begyndelsen af august med forskellige temaer fra år til år.
Målgruppen for konferencen er fiskere, forskere, forvaltere og erhverv med interesse i de marine ressourcer i Skagerrak.

Oplægsholderne kommer fra universiteter, institutter, museer og myndigheder m.v. rundt omkring Skagerrak. Blandt årets oplægsholdere er statsbiolog Jan Beyer, DTU Aqua, med to oplæg – et om samarbejdsprojekter mellem fiskere og forskere i Nordsøen og Skagerrak og et om nordisk forskningssamarbejde i Skagerrak.

Konferencen ligger i samme uge, som Langesund Sjømat- og fiskefestival (www.lsff.no), og hovedpunktene fra konferensen vil blive præsenteret på et miniseminar på festivalen.

Tilmeldingsfrist den 24. juni 2011.