Bilag 6 -Ændring af reguleringen af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone

Ændring af reguleringen af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone og forbud mod FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Ændring af reguleringen af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone og forbud mod FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

I perioden fra og med den 29. oktober og indtil videre er det for alle fartøjer ved fiskeri i norsk fiskerizone i Nordsøen, og hvor fangstrejsen påbegyndes den 29. oktober eller derefter, tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg andre arter pr. fangstrejse. Dog må der højst fiskes, medbringes og landes 5.000 kg andre arter pr. kalenderuge.

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Opfiskning af den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne skønnes nært forestående, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af kuller fra og med mandag den 29. oktober 2012. Forbud mod at medbringe og lande kuller fra Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med onsdag den 31. oktober 2012.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. oktober 2012.

Kilde: Ministeriet for fødevarer, Landbrug og fiskeri
FiskerForum.com