Bilag 6 – Ændring af regulering af visser fiskerier

Bilag 6 – Ændring af regulering af visser fiskerier

FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Den aktuelt gældende kalendermånedsration forhøjes, således det med virkning far den 1. januar 2014 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 15.000 kg kuller pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 14. januar 2014.